Företagarnätverk i Ingeland

Du och din verksamhet är viktiga för att ni…

  • är geografiskt placerad inom destinationen.
  • kan visa på en livfull besöksnäring som kan erbjudas året runt.
  • är del i det nav som utgörs av stora och små företagare, föreningar och organisationer.

Projektet Destination Ingeland hade sitt ursprung ur Harplinge-Getingebygdens Företagarnätverk som träffas regelbundet sedan flera år.

Företagarnätverket har under hela projekttiden varit nära knutet till projekt Destination Ingeland och därför är det ett naturligt steg att införliva nätverket i den ekonomiska föreningen.

Oavsett vilken bransch vi är verksamma inom så är vi alla en viktig del i skapa ett attraktivt och livkraftigt Ingeland.

Vill du fortsätta vara en del av företagatverket behöver du bli medlem i Destination Igenland Ekonomisk förening.

Följ företagarnätverket på Facebook@ForetagareIngeland.